Attention EBT Cardholders

A small number of Electronic Benefits Transfer (EBT) cardholders may be experiencing issues using their EBT cards. OTDA is aware of the issue and is continuing to work closely with our EBT vendor to resolve it as quickly as possible. Those affected should contact their local department of social services about getting a temporary replacement card.

Last updated: May 23, 2024, 3:15 PM

O OTDA

OTDA Home (English) OTDA Polish

O OTDA

Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z Niepełnosprawnością (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) nadzoruje programy, które zapewniają pomoc i wsparcie kwalifikującym się rodzinom i jednostkom.

Zadania OTDA obejmują: zapewnianie tymczasowej pomocy finansowej; udzielanie pomocy w płaceniu za żywność; udzielanie pomocy w opłatach za ogrzewanie; nadzorowanie programu egzekwowania alimentów na dzieci w stanie Nowy Jork; określanie niektórych aspektów kwalifikowalności do świadczeń z tytułu inwalidztwa (Social Security Disability); nadzorowanie programów mieszkaniowych i usług dla bezdomnych; udzielanie pomocy niektórym grupom imigrantów.

Back to Top